021- 28424890

0936- 8728710

گیلان رشت خیابان قلی پور - خیابان بعثت- ساختمان عرفان- خانه دانش آموز

img

دفتر مرکزی: گیلان رشت خیابان قلی پور – خیابان بعثت- ساختمان عرفان- خانه دانش آموز
شماره تماس : ۰۲۱۲۸۴۲۴۸۹۰
پست الکترونیک:info@nojhanacc.com
مدیر عامل : حسین افروخته گان
پشتیبانی : محمد فرجی
زیرساخت و امنیت : حسین افروخته گان
فروش و مالی : کافیه بابایی فر