سرور های استرمینگ- ایران ، آلمان

استریم چیست؟

استریم یا رسانه جاری به محتوایی گفته می شود که همزمان با ارسال آن محتوا توسط فرستنده ، گیرنده نیز می تواند آن را دریافت نماید.

به عبارت دیگر ، گیرنده محتوا لازم ندارد تا محتوا را آپلود و یا دانلود کند بلکه می تواند به صورت زنده محتوا را دریافت کند.

به طور مثال رسانه هایي همچون کتاب و سی دی نمی توانند به صورت استریم باشند ولی برنامه های زنده تلویزیونی همواره می توانند به صورت استریم باشند.

 

 

 

هنوز هم برای داشتن یک ایستگاه تلویزیونی شخصی دیر نیست .

سرور مجازی ارزان ایران و آلمان