سرور مجازی روسیه

سرور روسیه نوژن وی پی اس  از شهر مسکو ارائه می‌گردد که پایتخت و بزرگترین شهر روسیه است . مسکو یکی از بزرگترین شهرهای جهان است. پرجمعیت ترین شهر به طور کامل در اروپا، بزرگترین منطقه شهری و شهری در اروپا، و بزرگترین شهر از نظر مساحت زمین در قاره اروپا می‌باشد ؛ همچنین نوژن وی پی اس کوشیده است تا با ارائه سرور مجازی ایران و سرور مجازی خارج از دیتاسنترهای معتبر با شما برای تجربه خریدی با کیفیت همراه شود.

خرید سرور مجازی روسیه